DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD CÔNG TY

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là nhu cầu cần thiết và thiết yếu. Khi công ty đã đi vào hoạt động phát triển ổn định. Vì vậy công ty muốn mở rộng thị trường kinh doanh đến khu vực trong phạm vi thành phố hoặc đầu tư đi các tỉnh thành. Với nhu cầu đó, dịch vụ thành lập chi nhánh văn phòng đại diện của công ty chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này.

Tư Vấn Rồng Việt chuyên cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh văn phòng đại diện với mọi loại hình công ty: Công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh. Được rất nhiều khách hàng biết đến và tin dùng. Chúng tôi hổ trợ thực hiện dịch vụ nhanh chóng với chi phí tiết kiệm nhất.

I. Thành lập chi nhánh có được thay đổi ngành nghề không?

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh
nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh
doanh của doanh nghiệp …”.

Như vậy, pháp luật quy định ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc bạn muốn thành lập chi nhánh mà có đăng ký ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề kinh doanh của công ty bạn là không được phép.

Trong trường họp bạn muốn thành lập chi nhánh với ngành nghề khác với ngành nghề công ty đã đăng ký. Thì việc đầu tiên phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty.

II Thủ tục hồ sơ thành lập chi nhánh công ty như thế nào?

Thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng đại diện

Về bản chất việc thành lập chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên hay công ty hợp danh về quy trình và thủ tục hồ sơ pháp lý là tương đối giống nhau.

III. Quy trình thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh công ty

A. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục

 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

 2. Hướng dẫn về ngành nghề

 3. Hướng dẫn về địa chỉ chi nhánh (nhấn vào đây);

 4. Hướng dẫn về tên chi nhánh (nhấn vào đây);

 5. Hướng dẫn kê khai thông tin đăng ký thuế (nhấn vào đây);

 6. Một số điều cần biết sau đăng ký doanh nghiệp (nhấn vào đây);

B. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

   + Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

   + Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

C. Cách thức thực hiện

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Thông qua Chương trình Phục vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký tại đây.

– Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký tại đây.

D. Cơ quan thực hiện

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

E. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

G. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc lập chi nhánh.

H. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau.

 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định;

 2. Tên của chi nhánh được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

 3. Có trụ sở chi nhánh theo quy định của pháp luật;

 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

 

1. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

A.Thành phần,số lượng hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);

2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (mẫu tham khảo);

3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh(mẫu tham khảo)

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời gian thực hiên

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

2. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

A.Thành phần,số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);

 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực củangười đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);

 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời gian thực hiên

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

3. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty cổ phần

A.Thành phần,số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu quy định);

 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 4. Bản saohợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

 5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực củangười đứng đầu chi nhánh/ vănphòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ(mẫu tham khảo);

 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời gian thực hiên

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

4. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện công ty hợp danh

A.Thành phần,số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ

Tin liên quan
Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:*

reset_capcha
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN RỒNG VIỆT Web Design by Nina.vn   |   Đang online: 6   |   Ngày: 79   |   Tổng truy cập: 39232
Chat với chúng tôi