Tư vấn Rồng Việt / Cập nhật: Ngày 04/10/2018

THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH – THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Giải thể chi nhánh văn phòng đại diện
Giải thể chi nhánh văn phòng đại diện

Giải thể chi nhánh – Giải thể văn phòng đại diện theo quy đinh của luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp được quyền chấm dứt hoạt động dựa vào chính quyết định của doanh nghiệp đó, hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập chi nhánh văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn Rồng Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập công tythay đổi giấy phép kinh doanhdịch vụ kế toán trọn gói và dịch vụ giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện. Chúng tôi giới thiệu đến Quý công ty bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Thủ tục giải thể chi nhánh giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể chi nhánh văn phòng đại diện
Thủ tục giải thể chi nhánh văn phòng đại diện

I. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện tại cơ quan quản lý thuế

Hồ sơ gồm có

 • Quyết đinh giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện
 • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Biên bản họp hội đồng quản trị đối với cty cổ phần
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Doanh nghiệp phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ về thuế. sau đó Cơ quan thuế mới ra phiếu chuyển đóng mã số thuế gửi lên sơ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện.  

II. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện tại sở Kế hoạch và Đầu tư:

 

Giải thể chi nhánh văn phòng đại diện
Giải thể chi nhánh văn phòng đại diện

1. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

a) Thủ tục giải thể chi nhánh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

b) Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Thủ tục giải thể chi nhánh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

b) Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

3. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

a) Thủ tục giải thể chi nhánh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

b) Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

4. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện doanh nghiệp tư nhân

a) Thủ tục giải thể chi nhánh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh(mẫu tham khảo);
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

b) Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);
 3. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

5. Thủ tục giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện công ty hợp danh

a) Thủ tục giải thể chi nhánh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 6. Con dấu của chi nhánh (nếu có);
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể chi nhánh

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

b) Thủ tục giải thể văn phòng đại diện
A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 5. Con dấu của văn phòng đại diện (nếu có);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể văn phòng đại diện

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Nội dung thực hiệnThời gianPhí dịch vụ
1. Giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh
 

 • Xác nhận không nợ thuế
 • Xác nhận chưa khắc dấu
 • Trả lại giấy phép hoạt động
5 ngày từ khi có xác nhận của Thuế1.500.000 đồng
2. Giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện (trụ sở chính đặt tại tỉnh/thành phố khác (chưa sử dụng hóa đơn)
 

 • Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 • Trả giấy phép hoạt động
 • Trả dấu
 • Thông báo hủy mẫu dấu
5 ngày từ khi có xác nhận của Thuế2.500.000 đồng
3. Giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện (trụ sở chính đặt tại tỉnh/thành phố khác (đã sử dụng hóa đơn)
 

 • Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 • Trả giấy phép hoạt động
 • Trả dấu
 • Thông báo hủy mẫu dấu
5 ngày từ khi có xác nhận của Thuế 3.500.000 đồng

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm VAT 10%, các khoản thuế phát sinh phải nộp.

Liên hệ ngay với chúng tôi. Quý Công ty sẽ nhận được dịch vụ giải thể chi nhánh, giải thể văn phòng đại diện với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Comments

comments

One thought on “Thủ tục giải thể chi nhánh – thủ tục giải thể văn phòng đại diện

 1. Pingback: Kiểm toán BCTC, hợp tác kiểm toán/ Công ty tư vấn Rồng Việt

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: