GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể doanh nghiệp/công ty là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp. Để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động giải thể chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể nói trên. Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo những thủ tục nhất định. Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan 

Về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty
Quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

I. Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp tự nguyện theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi:

 • Chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
 • Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

 1. Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
 1. Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

– Quyết định giải thể của:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Thông báo giải thể doanh nghiệp
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp
 3. Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp
 4. Biên bản thanh lý tài sản
 5. Xác nhận đóng mã số thuế, kiểm tra tại đây
 6. Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 7. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 8. Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mẫu dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

II. Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp là bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo còn phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này

Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)

Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể
 • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

Đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
  Giải thể doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người lao động
  Giải thể doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
 • Các chủ nợ
Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP. GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI TƯ VẤN RỒNG VIỆT

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục Quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ tư vấn Rồng Việt!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Comments

comments

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/CÔNG TY THỦ TỤC HỒ SƠ NHƯ THẾ NÀO?
4.6 (92%) 5 votes

Gửi phản hồi