Tư Vấn Rồng Việt / Cập nhật: Ngày: 03/10/2018

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp. Để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước.

Thủ tục giải thể công ty chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể nói trên. Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo những thủ tục nhất định.

Tư vấn Rồng Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán trọn gói và dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi giới thiệu đến Quý công ty bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Giải thể doanh nghiệp tuân theo những trình tự nào?

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

“1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.”

Như vậy nếu công ty của bạn muốn giải thể thì bắt buộc phải chấm dứt tất cả hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh khác nếu có.

 

 

 

A. Thủ tục giải thể doanh nghiệp giải thể công ty

I. Giải thể doanh nghiệp tự nghuyện theo quyết định của chủ doanh nghiệp

 

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết đinh giải thể công ty

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.
Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi:

 • Chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,
 • Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế

Nghĩa là: Cơ quan quản lý thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế

 1. Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Giải thể doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuế với Cục thuế xuất nhập khẩu Tổng cục hải quan. Nếu doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
 1. Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

– Quyết định giải thể của:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan

Bước 3: Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên
A. Thành phần, số lượng hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp(mẫu tham khảo);
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Bước 2: Đăng ký giải thể công ty

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên
A. Thành phần, số lượng hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Bước 2: Đăng ký giải thể công ty

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

3. Thủ tục giải thể công ty cổ phần
A. Thành phần, số lượng hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Bước 2: Đăng ký giải thể công ty

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
A. Thành phần, số lượng hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thểdoanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Bước 2: Đăng ký giải thể công ty

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có) (mẫu tham khảo);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

5. Thủ tục giải thể công ty hợp danh
A. Thành phần, số lượng hồ sơ
Bước 1: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

Bước 2: Đăng ký giải thể công ty

 
I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mẫu dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

II. Thủ tục giải thể doanh nghiệp là bắt buộc

Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp
Bước 1:

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo còn phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 2:

Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)

Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

Đến các cơ quan sau:

Giải thể doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người lao động
Giải thể doanh nghiệp phải có trách nhiệm với người lao động
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp
 • Các chủ nợ
Bước 3:

Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

B. Dịch vụ giải thể công ty tại tư vấn Rồng Việt

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục Quyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TRỌN GÓI

Nội dung thực hiệnThời gianPhí trọn gói
1. Giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn

 • Xác nhận không nợ thuế hải quan nếu có
 • Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 • Trả giấy phép hoạt động tại sở KH&ĐT
 • Trả dấu tròn doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu
Tùy quận2.000.000 đồng
2. Giải thể doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn

 • Xác nhận không nợ thuế hải quan nếu có
 • Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế
 • Trả giấy phép hoạt động tại sở KH&ĐT
 • Trả dấu tròn doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu
Tùy quận Không quết toán thuế: 3.500.000 đồng
Quyết toán thuế: Liên hệ

Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, các khoản phát sinh thuế phải nộp và các khoản thuế phạt do sai sót của công ty

Liên hệ ngay với chúng tôi. Quý Công ty sẽ nhận được dịch vụ giải thể công ty trọn gói với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Comments

comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: