HOÀN THIỆN KIỂM TRA DỌN DẸP SỔ SÁCH

QUÝ CÔNG TY ĐANG LO LẮNG VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN?

Hiện nay đa số hệ thống sổ sách kế toán của các Doanh nghiệp không đầy đủ. Thậm chí không có hệ thống sổ sách kế toán. Hoặc hệ thống sổ sách kế toán được làm một cách lập lờ. Không tuân theo các nguyên tắc, các quy định của cơ quan nhà nước ban hành. Số liệu trên sổ sách kế toán không thống nhất với nhau. Hoặc lệch lạc so với chứng từ, các báo cáo thuế, BCTC, quyết toán thuế đã nộp.

Tại sao lại vậy:

Do Kế toán non kinh nghiệm không biết thực hiện; Bộ máy Kế toán của Doanh nghiệp không được quan tâm đúng mức. Mà chỉ trú trọng giải quyết bài toán tình thế. Khi nào cần thì thuê và không tìm hiểu kỹ đối đượng được thuê dẫn đến thuê phải kế toán thiếu trách nhiệm, trình độ. dùng số liệu mà không căn cứ thực trạng chứng từ, tài liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của DN.

Hậu quả: Khi thực hiện quyết toán với cơ quan thuế. Doanh nghiệp bị bóc tách, truy thu thuế dựa trên Doanh thu của Doanh nghiệp. Mà đáng lẽ nếu Kế toán làm tốt sẽ không phải bị như vậy.

Khắc phục: Phát hiện kịp thời các sai phạm và thực hiện điều chỉnh kịp thời trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra.

Là một trong những công ty làm dịch vụ kế toán-thuế. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng. Cũng như chất lượng Dịch vụ hoàn thiện kiểm tra dọn dẹp sổ sách kế toán. Coi công ty khách hàng như là công ty của chính mình. Bồi thường thiệt hại theo quy định của cơ quan thuế nếu làm sai cho khách hàng mà do lỗi của chúng tôi.

CÔNG VIỆC CHÍNH HOÀN THIỆN KIỂM TRA DỌN DẸP SỔ SÁCH:

  • Thực hiện kiểm tra rà soát về hóa đơn, chứng từ kế toán. Để nêu ra các lỗi sai về hoá đơn, chứng từ, hồ sơ cho doanh nghiệp và đưa ra biện pháp khắc phục
  • Thực hiện kiểm ra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ. Sử dụng để hạch toán kế toán theo chuẩn mực – chế độ kế toán và quy định thuế hiện hành. Và chỉ cho doanh nghiệp các sai phạm về thuế đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm xử lý các sai sót
  • Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế
  • Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và chứng từ kế toán hợp lệ. Theo bản chất giao dịch kinh tế của khách hàng, phù hợp với các quy định pháp luật thuế hiện hành. Và gửi lại các tờ khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính sau điều chỉnh
  • Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và bảo vệ số liệu với cơ quan thuế. Và các cơ quan nhà nước có liên quan

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

Comments

comments

Gửi phản hồi