Khoản trích theo lương BHXH, BHTNLĐ, BNN mới nhất 2019

I. Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm năm 2019 cụ thể như sau:

 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

TRÍCH CHI PHÍ DN

TRÍCH VÀO LƯƠNG NLĐ

TỔNG

1. Bảo hiểm xã hội (BHXH)

17,5%

8%

25,5%

2. Bảo hiểm y tế (BHYT)

3%

1,5%

4,5%

3. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

1%

1%

2%

Tổng các khoản BH

21,5%

10,5%

32%

4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

2%

 

2%

TỔNG CÁC KHOẢN

23,5%

10,5%

34%

Khoản BHXH: 17,5% trích vào DN (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Như vậy:

Hàng tháng DN phải đóng cho:
Cơ quan BHXH Quận, Huyện là 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó: Trích vào Chi phí của DN là: 21,5% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%)
     Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ)
-> Trên Tổng quỹ tiền lương hàng tháng mà DN chi trả cho người lao động tham gia BHXH.

II. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN 2019:

 

CHÚ Ý:  Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng từ 01/07/2019 như sau:

- Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 2019:

 Mức lương tối thiểu vùng 2019

Vùng

 4.180.000 đồng/tháng

vùng I

 3.710.000 đồng/tháng

vùng II

 3.250.000 đồng/tháng

vùng III

 2.920.000 đồng/tháng

vùng IV

=> Theo quy định trên thì Mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua đào tạo, học nghề như sau:

 

Mức lương tối thiểu năm 2019

Vùng

 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600

Vùng I

 3.710.000 + (3.710.000 x 7%) = 3.969.700

Vùng II

 3.250.000 + (3.250.000 x 7%) = 3.477.500

Vùng III

 2.920.000 + (2.920.000 x 7%) = 3.124.400

Vùng IV


Ví dụ: Cty Rồng Việt hoạt động tại Vùng 1 (HCM) thì cách xác định mức lương tối thiểu để tham gia BHXH như sau:
- Những người lao động làm việc đơn giản nhất thì mức lương tối thiểu tham gia BHXH là: 4.180.000
- Những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề thì mức lương tối thiểu tham gia BHXH là: 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.60

III. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

 

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về cụ thể như sau:
 
1. Đóng hằng tháng
- Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần
- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn
- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó. 

 

 

Đăng ký nhận tin

Mã bảo vệ:*

reset_capcha
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN RỒNG VIỆT Web Design by Nina.vn   |   Đang online: 8   |   Ngày: 96   |   Tổng truy cập: 39277
Chat với chúng tôi