QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM

Theo quy định quản lý thuế hiện hành. Doanh nghiệp phải tự tính, tự khai và nộp thuế, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc tính và khai báo thuế cũng như báo cáo tài chính cuối năm của mình. Đối với quyết toán thuế cuối năm cũng do DN tự lập và chịu trách nhiệm về quyết toán thuế đó.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp. Phát hiện ra việc khai báo thuế, quyết toán của doanh nghiệp không chính xác thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm pháp luật do không nắm, không biết các quy định của các luật thuế hoặc hiểu không đúng quy định.

quyết toán thuế cuối năm
Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Quyết toán thuế cuối năm cần chuẩn bị những gì?

 • Sắp xếp chứng từ gốc
 • Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức nhật ký chung)
 • Sắp xếp các hợp đồng kinh tế
 • Kiểm tra đối chiếu sổ cách, công nợ…

Công ty Rồng Việt sẽ lập biểu mẩu báo cáo tài chính và quyết toán thuế gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối số phát sinh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
 • Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
 • Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
 • Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

Hàng năm:

 • Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)
 • Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.
 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

Một số sai sót phổ biến nhất là:

 • Hệ thống sổ sách kế toán không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định của luật thuế hiện hành
 • Hóa đơn, chứng từ lộn xộn, mất mát, chưa hợp lý, hợp lệ
 • Số liệu kế toán không thống nhất. Không có sự logic giữa các bút toán với các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã nộp.
 • Không chứng minh được giá thành sản phẩm. Biến động định mức và xây dựng định mức không đúng
 • Không chứng minh được giá bán là giá giao dịch trên thị trường
 • Các chính sách bán hàng (chiết khấu thương mại, quảng cáo tiếp thị, hàng biếu tặng…) không tuân thủ quy định

Giá trị Rồng Việt  mang lại

 • Chỉ ra các sai sót, các vấn đề tồn đọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn, định hướng cách sửa chữa những lỗi sai, chưa hợp lý với quy định của pháp luật
 • Thực hiện thiết lập lại hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định của luật kế toán
 • Thực hiện điều chính, sửa chữa các báo cáo quyết toán thuế nếu có sai lệch
 • Đại diện DN giải trình các vấn đề với CQT nhằm bảo vệ các quyền lợi chính đáng của DN

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

Comments

comments

QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
4.6 (92.57%) 35 votes

Gửi phản hồi