Giải thể doanh nghiệp là gì?

Khi doanh ngiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền triệu tập các cuộc họp và ra các biên bản về việc giải thể doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự hoạt động doanh nghiệp theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo ý chí của chính doanh nghiệp đó. Công ty phải hoàn thành thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác thì mới được giải thể. Khi giải thể công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Bước 1: Đăng bố cáo về việc giải thể công ty:

Bước 2: Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan quản lý thuế:

  • Chủ sở hữu công ty gửi công văn xin giải thể công ty lên Chi cục thuế 
  • Gửi Công văn xin quyết toán thuế cho công ty
  • Đóng các loại thuế còn nợ
  • Nộp phạt (nếu có)

Bước 3: Thực hiện dịch vụ giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh lần:

 Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã đóng  Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng ĐKKD. Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể. Kèm theo thông báo hủy mẫu dấu doanh nghiệp.

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ VÀ TẠM NGƯNG KINH DOANH

NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN  PHÍ DỊCH VỤ (Chưa VAT)
 1) Giải thể địa điểm kinh doanh mà Công ty chính đặt tại TPHCM:

– Chỉ cần thay đổi Giấy phép kinh doanh

3 ngày 1.000.000
 2) Giải thể chi nhánh, VPĐD tại TPHCM:

– Xác nhận không nợ thuế

– Xác nhận chưa khắc dấu

– Trả lại giấy phép hoạt động

15 ngày 1.500.000
 3) Giải thể chi nhánh, VPĐD, kho hàng tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác (chưa sử dụng hóa đơn):

 

– Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế

– Trả giấy phép hoạt động

– Trả dấu tròn doanh nghiệp

– Thông báo hủy mẫu dấu

20 ngày từ khi có giấy xác nhận của thuế 2.500.000
 4) Giải thể chi nhánh, VPĐD, kho hàng tại TPHCM mà Công ty chính đặt tại tỉnh/thành khác (đã sử dụng hóa đơn):

– Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế

– Trả giấy phép hoạt động

– Trả dấu tròn doanh nghiệp

– Thông báo hủy mẫu dấu

20 ngày từ khi có giấy xác nhận của thuế 3.500.000
 5) Giải thể doanh nghiệp (chưa sử dụng hóa đơn):

– Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế

– Trả giấy phép hoạt động tại sở KH&ĐT

– Trả dấu tròn doanh nghiệp

– Thông báo hủy mẫu dấu

20 ngày từ khi có giấy xác nhận của thuế 2.000.000

(Bao gồm xác nhận không nợ thuế của Hải Quan nếu có)

 6) Giải thể doanh nghiệp (đã sử dụng hóa đơn):

– Thực hiện hồ sơ để khóa Mã số thuế

– Trả giấy phép hoạt động tại sở KH&ĐT

– Trả dấu tròn doanh nghiệp

– Thông báo hủy mẫu dấu

20 ngày từ khi có giấy xác nhận của thuế 3.500.000

(Bao gồm xác nhận không nợ thuế của Hải Quan nếu có)

 7) Tạm ngưng kinh doanh:

– Thực hiện hồ sơ tại Sở KH&ĐT

– Thực hiện hồ sơ tại Cơ quan thuế

05 ngày  700.000

 

Comments

comments

ĐĂNG KÝ TẠM NGƯNG – GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
3.7 (73.33%) 3 votes

One thought on “ĐĂNG KÝ TẠM NGƯNG – GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  1. Pingback: Kiểm toán BCTC, hợp tác kiểm toán/ Công ty tư vấn Rồng Việt

Gửi phản hồi