TỔNG HỢP NGHỊ ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2018

Sau đây TƯ VẤN RỒNG VIỆT xin gửi đến Quý doanh nghiệp những nội dung nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2018:

1. Tăng lương cho cán bộ, công chức từ ngày 01/7

Tổng hợp Nghị định ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP. Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC).

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. 

Mức tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng sau:

– CB, CC từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;

– CB, CC cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

– Người làm việc trong các tổ chức cơ yếu;

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Tổng hợp Nghị định tính lương có hiệu lực từ 01/07/2018
Tổng hợp Nghị định tính lương có hiệu lực từ 01/07/2018

2. Áp dụng mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH thêm 6,92 %

Tổng hợp Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, chính thức tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2018 cho các đối tượng, đơn cử như:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000. Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008. Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010;

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng,…

3. Chế độ mới cho công chức ngành kiểm toán

Tổng hợp Nghị định 66/2018/NĐ-CP về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Theo đó, chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016.

Chế độ này cho phép KTNN hằng năm được trích 5% trong tổng số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị để chi khuyến khích. Thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của kiểm toán nhà nước.

Số tiền do KTNN phát hiện và kiến nghị gồm các khoản đơn cử như:

– Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác;

– Các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước,….

Mức chi thưởng không được vượt quá 0.8 lần mức lương do Nhà nước quy định bao gồm. Lương ngạch, bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp chức vụ, vượt khung, ưu đãi theo nghề.

Sau khi chi, số kinh phí còn lại sử dụng vào mục đích đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành.

Nghị định Chính phủ 66/2018/NĐ-CP áp dụng từ năm ngân sách 2017.

4. Nhà nước chủ động phục hồi danh dự cho người bị án oan

Tổng hợp Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước ban hành ngày 15/5/2018.

Theo đó, việc chủ động phục hồi danh dự của Nhà nước được tiến hành như sau:

– Cơ quan quản lý trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại. Gửi thông báo văn bản tổ chức phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Người bị thiệt hại có ý kiến trả lời bằng văn bản. Và gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

– Nếu người bị thiệt hại trả lời bằng lời nói. Thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại lập biên bản có chữ ký. Hoặc điểm chỉ của người bị thiệt hại.

– Nếu người bị thiệt hại không trả lời thì việc phục hồi danh sự sẽ được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản.

5. Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Tổng hợp Nghị định ngày 15/5/2018,Chính phủ ban hành Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Theo đó, người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện. Và cấp giấy chứng nhận (GCN) huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Trong trường hợp đã được cấp GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thì trong thời hạn GCN này còn hiệu lực. Không phải thực hiện huấn luyện và cấp GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

6. Doanh nghiệp ngoài nhà nước được tham gia nghiên cứu, chế tạo vũ khí

Tổng hợp Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, ngoài doanh nghiệp thuộc BQP, BCA thì những doanh nghiệp khác được tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí theo đơn đặt hàng của BQP, BCA và phải đáp ứng các điều kiện:

– Là tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định này.

 
7. Quy định về miễn, giảm giá vé tàu áp dụng từ ngày 01/7/2018

Tổng hợp Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt 2017 được ban hành ngày 12/5/2018.

Theo đó, việc miễn, giảm giá vé áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội cụ thể như sau:

– Đối với người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, bà mẹ VNAH: giảm 90% giá vé.

– Đối với các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; nạn nhân chất độc hóa học: giảm 30% giá vé.

– Đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng; người cao tuổi thực hiện theo quy định của pháp luật về người khuyết tật và người cao tuổi.

– Việc miễn, giảm giá vé cho trẻ em theo quy định của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt (Trước đây quy định trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé tàu).

8. Quy định mới về chế độ, chính sách của lực lượng bảo vệ tàu

Tổng hợp Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định chế độ chính sách của lực lượng bảo vệ tàu được quy định như sau:

– Được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận.

– Được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các loại trang thiết bị, trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu theo quy định tại Nghị định này để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ.

9. Bãi bỏ 06 Nghị định thuộc lĩnh vực ngân hàng

Tổng hợp Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hành được ban hàng ngày 12/3/2018.

Theo đó, sẽ bãi bỏ 06 Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng gồm:

– Nghị định 14/CP ngày 02/3/1993 quy định chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông – lâm – ngư – diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

– Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

– Nghị định 69/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

– Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện TCTD nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

– Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

10. Thủ tục xác nhận sử dụng mã số nước ngoài của hàng hóa

Tổng hợp Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận sử dụng mã số nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới cơ quan thường trực về mã số, mã vạch:

– Đơn đề nghị xác nhận sử dụng mã nước ngoài;

– Bản sao bằng chứng phía đối tác nước ngoài ủy quyền cho tổ chức được quyền sử dụng mã số, mã vạch dưới hình thức thư, hợp đồng ủy quyền…;

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận sử dụng mã nước ngoài cho tổ chức.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trong vòng 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo. Cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung.

11. Bố trí cán bộ giúp đỡ người khuyết tật tiếp cận thông tin

Tổng hợp Nghị định ngày 23/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin, trong đó nổi bật là nội dung hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin, cụ thể:

– Bố trí cán bộ, công chức tại cơ quan cung cấp thông tin. Để giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.

– Thông tin liên quan tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới các hình thức thuận lợi cho người khuyết tật.

– Cơ quan nhà nước thiết lập Cổng thông tin điện tử. Trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Trong đó có cung cấp chức năng cơ bản để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng.

12. Nhà nước hỗ trợ đến 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương

Tổng hợp Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Theo đó, Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương hỗ trợ tối đa 70%. Riêng vùng trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ tối đa 40% giá trị mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng trạm bơm điện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chính sách hỗ trợ trên không bao gồm chi phí giải phòng mặt bằng.

13. Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Tổng hợp Nghị định 76/2018/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức KH&CN được áp dụng các chính sách ưu đãi nổi bật, đơn cử như:

– Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để chuyển giao công nghệ trong dự án.

– Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ. TCTD cho vay ưu đãi đối với khoản vay để chuyển giao công nghệ trong dự án. 

– Được hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc hỗ trợ trực tiếp.

14. Quy định về sử dụng đất trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Tổng hợp Nghị định 56/2018/NĐ-CP. Quy định đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt chỉ được sử dụng trong một số trường hợp như: 

– Tập kết tạm vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị. Phục vụ thi công công trình đường sắt nhưng phải đảm bảo

+ Không ảnh hưởng đến tầm nhìn cho người tham gia giao thông;

+ An toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt;

+ Vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

– Xây dựng công trình thiết yếu phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội. Trong vùng kiểm soát xây dựng công trình khác của công trình hầm đường sắt trong khu vực đô thị theo quy định;

(Nếu không thể bố trí công trình này nằm ngoài phạm vi bảo vệ công trình hầm đường sắt trong khu vực đô thị)

15. 10 hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải xin phép

Tổng hợp Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định 10 loại giấy phép cấp cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm: 

– Xây dựng công trình mới;

– Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

– Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

– Xả nước thải vào công trình. Thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

– Trồng cây lâu năm;

– Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

– Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới. Trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ

– Nuôi trồng thủy sản;

– Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

– Xây dựng công trình ngầm.

Việc cấp phép phải đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định. Và phù hợp với quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

16. Các yêu cầu chung trong xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

Tổng hợp Nghị định ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP. Trong đó quy định các yêu cầu khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) cần đảm bảo, đơn cử như: 

– Hệ thống QCVN, QCĐP phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia;

– Ưu tiên xây dựng QCKT. Điều chỉnh theo nhóm các đối tượng tương đồng về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý;

– Quy định biện pháp quản lý và mức giới hạn về các đặc tính kỹ thuật của. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường trực tiếp phục vụ yêu cầu QLNN. Nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe,…

– Nội dung QCKT quốc gia được viện dẫn đến QCKT quốc gia khác. Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

Nghị định 78 sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

DỊCH VỤ TƯ VẤN RỒNG VIỆTTHÀNH LẬP DOANH NGHIỆPKẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

 

Comments

comments

Gửi phản hồi