Báo cáo thuế

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

Báo cáo thuế. Các loại tờ khai phải nộp cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý qua hệ thống thuế điện tử. Tuvanrongviet chia sẽ các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp theo tháng hoặc theo quý.

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ RỒNG VIỆT

 1. Thu thập hoá đơn chứng từ vào ngày 05 đến ngày 10 tháng tiếp theo
 2. Tư vấn doanh nghiệp cân đối doanh thu và chi phí
 3. Thực hiện kê khai các loại báo cáo đến cơ quan thuế

CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Cách xác định doanh nghiệp nộp tờ khai theo tháng hay theo quý
 • – Doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai theo quý
 • – Doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu liền kề năm trước lớn hơn 50 tỷ thì kê khai theo tháng
 • Cách chọn mẫu tờ khai phải nộp
 • – Kê khai theo phương pháp khấu trừ:  Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện
 • Nộp mẫu số 01/GTGT
 • báo cáo thuế MẪU 01GTGT
 • – Kê khai theo phương pháp trực tiếp:  Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng (trừ trường họp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ)
 • Nộp mẫu 03/GTGT nếu trực tiếp trên thuế giá trị gia tăng
 • báo cáo thuế MẪU 03GTGT
 • Nộp mẫu 04/GTGT nếu trực tiếp trên doanh thu
 • báo cáo thuế MẪU 04GTGT

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Cách xác định doanh nghiệp nộp tờ khai theo tháng hay theo quý
 • – Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý
 • – Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì có hai trường hợp:
  • + Phát sinh thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 đồng thì kê khai theo tháng
  • + Phát sinh thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 đồng thì kê khai theo quý
 • Mẫu tờ khai thuế TNCN phải nộp là: mẫu số 05/KK-TNCN
 • MẪU 05KK TNCN

3. Thuế thu nhận doanh nghiệp tạm tính

Kể từ ngày 15/11/2014, theo quy định tại điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. Nhưng vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính chậm nhất 30 ngày của quý tiếp theo (Hàng tháng không nộp tạm tính)

4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý

 • – Đa số các doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá dơn theo quý. Chỉ có những doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế thì mới phải kê khai theo tháng
 • – Nếu trong kỳ không phát sinh hoá đơn nào thì vẫn phải nộp báo cáo
 • – Doanh nghiệp mới thành lập chưa thông báo phát hành hoá đơn thì không phải nộp báo cáo
 • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn phải nộp là: Mẫu BC26-AC
 • MẪU BC26 AC

4. Thời hạn nộp tờ khai

 • – Kê khai theo tháng: thời hạn nộp tờ khai + tiền thuế (Nếu có) chậm nhất 20 ngày của tháng tiếp theo
 • – Kê khai theo quý: thời hạn nộp tờ khai + tiền thuế (Nếu có) chậm nhất 30 ngày của tháng đầu tiên quý tiếp theo

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh