Bổ sung ngành nghề chi nhánh của công ty

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho chi nhánh của công ty

Bổ sung ngành nghề chi nhánh

Hỏi: Hiện tại, công ty của chúng tôi có nhu cầu bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho chi nhánh của công ty. Vậy tôi cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và làm thủ tục tại đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh muốn bổ sung ngành nghề không có trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Thì bắt buộc phải thay đổi ngành nghề công ty trước.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh