Các hoạt động bị cấm, khi nhận được quyết định giải thể

Các hoạt động bị cấm, khi nhận được quyết định giải thể. Theo Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp bị cấm thực hiện các hoạt động.

các hoạt động bị cấm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp. Thì kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh