Công ty mới thành lập – Kế toán cần làm những gì?

Công ty mới thành lập cần làm gì?

– Công việc của kế toán trong Doanh nghiệp mới thành lập sẽ mất khá nhiều thời gian như. Thủ tục hành chính (Tài khoản ngân hàng, hóa đơn, kê khai thuế, BHXH, Lao động Thương binh Xã hội, liên đoàn lao động, con dấu …). Tiếp đó lại phải hoàn thiện sổ sách, chứng từ tại Doanh nghiệp.

-> Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Tuvanrongviet với dịch vụ thành lập công ty trọn gói, Khi hoàn thành bạn sẽ nhận được:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Hồ sơ khai báo thuế ban đầu
 • Thông báo mẫu dấu
 • Thông báo tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký phát hành hoá đơn điện tử
 • Đăng ký chữ ký số.

Lưu ý:

– Phải có chữ ký số và tài khoản ngân hàng mới nộp tờ khai và thuế môn bài được. (Vì hiện tại hầu như tất cả các Cơ quan thuế đều nhận tờ khai qua mạng và thu tiền thuế điện tử).

công ty mới thành lập

=> Sau khi đã có giấy phép kinh doanh, con dấu, tài khoản ngân hàng, chữ ký số: Các bạn làm theo trình tự sau:

1. Kê khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài: Công việc đầu tiên khi công ty mới thành lập.

Căn cứ nghị định 22/2020/NĐ-CP miễn phí môn bài cho công ty mới thành lập trong năm đầu. Vì vậy chỉ cần nộp tờ khai môn bài. Và năm tiếp theo mức phí môn bài phải nộp của công ty như sau.

 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

2. Kê khai thuế Giá trị gia tăng; TNCN; TNDN:

Một số chú ý khi kê khai thuế GTGT:

– Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là phương pháp khấu trừ và Trực tiếp

– Có 2 kỳ kê khai là kê khai theo tháng và theo quý

-> Những doanh nghiệp mới thành lập kê khai theo Quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp (Nếu muốn kê khai theo phương pháp Khấu trừ thì phải đăng ký)

Ví dụ:  Nếu DN bạn muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì nộp Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT -> Hạn chậm nhất là hạn nộp tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên.

-> Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT theo quý là ngày thứ 30 tháng đầu tiên quý sau.

Ví dụ: DN bạn thành lập ngày 13/6/2019 (tức là quý 2/2019)

-> Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2/2019 (kỳ đầu tiên) chậm nhất là ngày 30/7/2019.

– Dù không phát sinh thì các bạn vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT (Nếu không nộp sẽ bị phạt chậm nộp Tờ khai).

– Nếu bạn muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì nộp Mẫu tờ khai thuế GTGT 04/GTGT -> Trình tự và thời hạn cũng như trên.

=> Điều kiện để lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp và cách kê khai thuế GTGT như thế nào?

Chú ý: Bạn phải xác định được DN mình lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp nào (Khấu trừ hay Trực tiếp) -> Tiếp đó mới lựa chọn được loại hóa đơn sử dụng.

Một số chú ý khi kê khai thuế TNCN:

– Có 2 kỳ kê khai thuế TNCN là kê khai theo tháng và theo Quý.

-> Nhưng quy định: Nếu DN kê khai thuế GTGT theo Quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo Quý.

-> Như vậy là DN mới thành lập kê khai thuế TNCN theo Quý.

– Nếu trong Quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ 1 nhân viên nào. (Tức là các tháng trong Quý đó không có nhân viên nào phải nộp thuế TNCN) thì không phải khai thuế TNCN.

– Nếu trong Quý phát sinh thuế TNCN (dù 1 nhân viên nộp thuế TNCN) thì cũng phải kê khai.

Một số chú ý khi khai thuế TNDN:

– Hàng Quý căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh: DN thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý. (không phải nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý).

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Ví dụ: Công ty bạn thành lập mới ngày 13/6/2019 (tức là quý 2/2019)

=> Hạn nộp Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2019 chậm nhất là ngày 30/7/2019. Nhưng nếu tổng số tiền thuế TNDN tạm nộp mà thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo Quyết toán từ 20% trở lên thì sẽ bị phạt chậm nộp.

Dịch vụ kế toán Rồng Việt. Với dịch vụ kế toán trọn gói luôn hổ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp mới thành lập.

3. Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng:

– Như đã nói ở trên phần 2 là: Bạn phải xác định được DN mình lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp nào (Khấu trừ hay Trực tiếp) -> Thì tiếp đó mới lựa chọn được loại hóa đơn sử dụng.

Cụ thể như sau:

a, Nếu bạn lựa chọn DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT hiện tại đang dần chuyển đổi qua hoá đơn điện tử.

-> Một số đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín như: Viettel, VNPT, FPT, BKAV, Misa,…Tuy chi phí cao nhưng sẽ hỗ trợ tốt và đảm bảo an toàn

-> Sau khi đã có hóa đơn điện tử -> Phải làm thủ thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng (Nếu sử dụng mà chưa thông báo phát hành sẽ bị phạt)

b, Nếu DN bạn kê khai báo cáo thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng -> Hóa đơn bán hàng các bạn lên Chi cục thuế quản lý DN để làm thủ mua hóa đơn.

Chú ý: Khi đã thông báo phát hành hóa đơn hoặc mua hóa đơn bán hàng của Chi cục thuế -> Thì hàng Quý DN phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Thời hạn nộp BC SDHĐ theo Quý cũng như Tờ khai thuế GTGT xem lại tại mục 2 đã nêu trên.

4. Lựa chọn Chế độ kế toán và Phương pháp Khấu hao TSCĐ cho công ty mới thành lập

a, Chế độ kế toán:

Có 3 loại, bạn phải xác định được quy mô của DN mình để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp khi đó hạch toán sổ sách kế toán sẽ chính xác hơn.

 • Chế độ kế toán theo Thông tư 200 áp dụng cho DN;
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 133 áp dụng cho DN vừa và nhỏ;
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 132 áp dụng cho DN siêu nhỏ.

Ví dụ: DN vừa và nhỏ sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133, DN lớn sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200

– Trường hợp bạn muốn thay đổi chế độ kế toán: Ví dụ như DN vừa và nhỏ có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Chú ý: 

– Nếu là DN có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

– DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

b, Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ (nếu DN bạn có TSCĐ):

Có 3 phương pháp trích khấu hao TSCĐ:

 •  Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng (Thường được sử dụng).
 •  Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
 •  Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC:

“Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

Nghĩa là: Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao TSCĐ thì DN phải thông báo cho cơ quan thuế.

5. Lao động và BHXH:

Những Báo cáo phải nộp cho Phòng (sở) Lao động thương binh xã hội:

– DN phải khai trình việc sử dụng lao động khi mới thành lập. Báo cáo tình hình sử dụng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm cho Phòng LĐ TBXH.

– DN phải tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương để nộp cho Phòng (sở) LĐTBXH.

Với cơ quan Bảo hiểm xã hội:

– Khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Thì DN phải đăng ký BHXH và đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhân viên.

– Sau khi tham gia BHXH, nộp tiền BHXH xong thì các bạn liên hệ với Liên đoàn lao động Quận (huyện). Nơi DN đóng địa bàn để nộp tiền Kinh phí công đoàn nhé

Trên đây là một số Công việc kế toán phải làm cho công ty mới thành lập. Ngoài ra tùy thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp mà các bạn sẽ phải làm việc với một số cơ quan chức khác, và các công việc khác.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh