Không đăng ký Tài khoản Ngân hàng

Không đăng ký Tài khoản Ngân hàng với Cơ quan thuế -> DN vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nhưng vẫn phải đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư.

(Đó là quy định tại Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 15/12/2016).

không đăng ký tài khoản ngân hàng

Quy định về việc đăng ký hoặc không đăng ký Tài khoản ngân hàng cho Doanh nghiệp:

Trước ngày 15/12/2016 theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là

– Có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán.

– Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

– Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là

– Có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán

– TK của bên mua và TK của bên bán phải là TK đã đăng ký với cơ quan thuế.

– Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Nhưng từ ngày 15/12/2016 theo Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC:

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

– Bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên công ty. Hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên doanh nghiệp sang tài khoản bên bán.

=> Đã bỏ câu: (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế).

Như vậy:

– TKNH của DN mà không đăng ký với Cơ quan thuế hoặc Sở kế hoạch đầu tư. Thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nhưng chú ý: Đó là quy định điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

-> Tức là DN bạn có phát sinh giao dịch qua Tài khoản ngân hàng chưa đăng ký thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Còn việc đăng ký Tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư thì vẫn phải đăng ký. (Trong thời hạn 10 ngày sau khi mở TK ngân hàng).

Kết luận:

– Nếu DN mở Tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký Tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư – > Nếu ko đăng ký bị phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT nếu giao dịch qua TK đó.

– Thời hạn đăng ký Tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư. Theo Công văn số 4807/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/10/2017 v/v đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.

– Khi thành lập công ty ra giấy phép xong doanh nghiệp cần phải mở TKNH và đăng ký chữ ký số. Để báo cáo thuế và nộp thuế điện tử.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh