Thay đổi loại hình Công ty

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi loại hình công ty. Trong quá trình định hướng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, việc chuyển đổi loại hình kinh doanh là một hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô phát triển dó. Tuvanrongviet cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm dáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

1. DỊCH VỤ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TẠI RỒNG VIỆT

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÍ TRỌN GÓI

(Chưa VAT)

 1. Cơ quan thuế

 • – Nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn
500.000 đồng

 2. Lệ phí nhà nước

 • – Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép mới
 • – Lệ phí công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin quốc gia
500.000 đồng

 3. Mẫu dấu

 • – Phí khắc dấu tròn và thông báo mẫu dấu
500.000 đồng

 4. Phí dịch vụ tại Rồng Việt

 • – Tư vấn, soạn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư
500.000 đồng
Tổng cộng 2.000.000 đồng
3 – 5 NGÀY HOÀN TẤT BÀN GIAO HỒ SƠ

2. HÌNH THỨC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

thay đổi loại hình công ty

3. HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Dựa theo mục hướng dẫn chuyển đổi loại hình sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký doanh nghiệp

3.1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

STT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYỂN ĐỔI THÀNH
CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN
1  – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2  – Danh sách thành viên
3  – Điều lệ  – Điều lệ
4  – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng  – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp thành viên là tổ chức
5  – Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán.  – Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán.
6  – Danh sách người lao động hiện có  – Danh sách người lao động hiện có
7  – Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý  – Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý
8  – Văn bản cam kết của chủ DNTN về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán.  – Văn bản cam kết của chủ DNTN về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán.
9  – Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó  – Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó
10  – Văn bản cam kết hoặc thỏa thuận về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân  – Văn bản cam kết hoặc thỏa thuận về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân
11  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

3.2. Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

STT CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN
CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
1  – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2  – Danh sách cổ đông sáng lập

 – Danh sách cổ đông sáng lập

3  – Điều lệ

 – Điều lệ

4  – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức

 – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức

5

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

6

 – Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi công ty

 – Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty

7

 – Bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty

8

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

3.3. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

STT CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI THÀNH
CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN
1

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2

 – Danh sách thành viên

3

 – Điều lệ

 – Điều lệ

4

 – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng

 – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức

5

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

6

 – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

 – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

7

 – Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

 – Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty

8

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

3.4. Chuyển đổi công ty TNHH 1 TV thành công ty TNHH 2 TV trở lên và ngược lại

STT CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN
CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 2 TV CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 1 TV
1

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2

 – Danh sách thành viên

 – Danh sách cổ đông sáng lập

3

 – Điều lệ

 – Điều lệ

4

 – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức

 – Bản sao CMND/CCCD không quá 3 tháng. Hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên là tổ chức

5

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

 – Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

7

 – Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty

8

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

 – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

4. NHỮNG LƯU Ý SAU KHI THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

 • – Đăng ký và thông báo thay đổi mẫu dấu (Đã bao gồm trong dịch vụ thay đổi tên trọn gói tại Rồng Việt)
 • – Thông báo phát hành lại hoá đơn
 • – Thông báo về việc thay đổi đến ngân hàng, bảo hiểm, đối tác…

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh