Thay đổi Ngành nghề Công ty

thay dổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi ngành nghề công ty, bổ sung ngành nghề là thủ tục bắt buộc khi doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực khác chưa được đăng ký trong điều lệ công ty.

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn cập nhật trên giấy phép đăng ký kinh doanh nữa. Khi doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Vậy thủ tục thay đổi như thế nào sẽ được tuvanrongviet chia sẽ dưới đây.

1. DỊCH VỤ THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CÔNG TY

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÍ TRỌN GÓI

(Chưa VAT)

 1. Lệ phí nhà nước

 • – Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép mới
 • – Lệ phí công bố giấy chứng nhận thay đổi thông tin lên cổng thông tin quốc gia
500.000 đồng

 2. Phí dịch vụ tại Rồng Việt

 • – Tư vấn, soạn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư
500.000 đồng
Tổng cộng 1.000.000 đồng
3 – 5 NGÀY HOÀN TẤT BÀN GIAO HỒ SƠ

2. QUYỀN TỰ DO THAY ĐỔI BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ DOANH NGHIỆP

thay dổi ngành nghề công ty

Theo Điều 7 luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Chủ động lựa chọn ngành, nghề, chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Căn cứ vào điều này doanh nghiệp có quyền tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký khi sau khi thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư, khi kinh doanh, Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

3. THỦ TỤC BỔ SUNG THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ CÔNG TY

Dựa theo mục hướng dẫn doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

STT CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỜ LÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2 Quyết định của chủ sở hữu Quyết định bổ sung thay đổi ngành nghề công ty của Hội đồng thành viên Quyết định bổ sung thay đổi ngành nghề công ty của Đại hội đồng cổ đông
3 Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh Biên bản họp của Hội đồng cổ đông về việc bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh
4 Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh