Thay đổi Người đứng đầu chi nhánh

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh mới thay thế cho người củ là nhu cầu bình thường doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đứng đầu chi nhánh hãy liên hệ ngay với tuvanrongviet.

1. DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH TẠI RỒNG VIỆT

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÍ TRỌN GÓI

(Chưa VAT)

 1. Lệ phí nhà nước

 • – Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép chi nhánh mới
 • – Lệ phí công bố thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin quốc gia
500.000 đồng

 2. Phí dịch vụ tại Rồng Việt

 • – Tư vấn, soạn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư
500.000 đồng
Tổng cộng 1.000.000 đồng
3 – 5 NGÀY HOÀN TẤT BÀN GIAO HỒ SƠ

2. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

 •  – Người đứng đầu chi nhánh có thể là người lao động trong công ty, cổ đông, thành viên trong công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014
 •  – Người đại diện của chi nhánh mới phải đáp ứng một số điều kiện như về năng lực chủ thể, năng lực trình độ chuyên môn đối với một số lĩnh vực cho thuê lại lao động, dịch vụ kiểm toán

3. HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

Dựa theo mục hướng dẫn doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

STT CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỜ LÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
1  – Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh  – Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh  – Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
2  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện chi nhánh.  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện chi nhánh.  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện chi nhánh.
3  – Quyết định của chủ sở hữu công ty.  – Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện chi nhánh.  – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện chi nhánh.
4  – Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện chi nhánh.  – Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện chi nhánh.
5  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh