Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhThay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động và phát triển thì doanh nghiệp luôn có những thay đổi để mặt pháp lý, để phù hợp và thích nghi với nền kinh tế thực tại. Vì vậy khi có bất kỳ thay đổi nào hãy liên hệ ngay với tuvanrongviet để được tư vấn và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Văn bản pháp luật

 • – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp)
 • – Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • – Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • – Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • – Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Rồng Việt

STT Nội dung thay đổi Chi tiết Phí trọn gói

(Chưa VAT)

1

Thay đổi tên công ty

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí khắc dấu và thông báo mẫu dấu

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng
2

Thay đổi địa chỉ công ty (Cùng cơ quan thuế quản lý)

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.000.000 đồng
3

Thay đổi địa chỉ công ty (Khác cơ quan thuế quản lý)

– Chốt hoá đơn cơ quan thuế củ

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí khắc dấu và thông báo mẫu dấu

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng (Dùng dấu củ)

2.000.000 đồng (Khắc dấu mới)

4

Thay đổi loại hình công ty

– Nộp TK thuế TNCN chuyển nhượng vốn

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí khắc dấu và thông báo mẫu dấu

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

2.000.000 đồng
5

Thay đổi bổ sung ngành nghề

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.000.000 đồng
6

Thay đổi thành viên công ty

– Nộp TK thuế TNCN chuyển nhượng vốn

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng
7

Tăng vốn điều lệ

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.000.000 đồng
8

Thay đổi đại diện pháp luật, chử sở hữu.

– Nộp TK thuế TNCN chuyển nhượng vốn

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng
9

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD hạch toán phụ thuộc

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.000.000 đồng
10

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, VPĐD hạch toán độc lập

– Nộp TK thuế TNCN chuyển nhượng vốn

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng
11

Thay đổi địa chỉ chi nhánh, VPĐD hạch toán phụ thuộc

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.000.000 đồng
12

Thay đổi địa chỉ chi nhánh, VPĐD hạch toán độc lập

– Chốt hoá đơn cơ quan thuế củ

– Lệ phí nộp hồ sơ

– Lệ phí đăng bố cáo

– Phí khắc dấu và thông báo mẫu dấu

– Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo hồ sơ

1.500.000 đồng (Dùng dấu củ)

2.000.000 đồng (Khắc dấu mới)

Ghi chú: Giảm 20% với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại Rồng Việt.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh