Tăng vốn điều lệ

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Tăng vốn điều lệ công ty là yêu cầu tất yếu. Trong quá trình Công ty phát triển và đẩy mạnh thị trường, công nghệ, sản xuất… Việc tăng vốn điều lệ là thủ tục thường xuyên của Công ty. Nhằm huy động vốn của các thành viên và các nhà đầu tư.

1. DỊCH VỤ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI RỒNG VIỆT

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÍ TRỌN GÓI

(Chưa VAT)

 1. Lệ phí nhà nước

 • – Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép mới
 • – Lệ phí công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin quốc gia
500.000 đồng

 2. Phí dịch vụ tại Rồng Việt

 • – Tư vấn, soạn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại sở Kế hoạch và Đầu tư
500.000 đồng
Tổng cộng 1.000.000 đồng
3 – 5 NGÀY HOÀN TẤT BÀN GIAO HỒ SƠ

2. HÌNH THỨC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

thủ tục tăng vốn điều lệ

 • 2.1. Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
  • • Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn
  • • Chủ sở hữu huy động thêm vốn từ nhà đầu tư
 • 2.2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
  • • Tăng vốn góp của thành viên
  • • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
 • 2.3. Công ty Cồ phần
  • Theo điều 122 luật doanh nghiệp 2014 để thay đổi vốn điều lệ. Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:
  • • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
  • • Chào bán cho các cổ đông riêng lẽ
  • • Chào bán ra công chúng

3. HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Dựa theo mục hướng dẫn doanh nghiệp tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

STT CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TY TNHH 2 TV TRỜ LÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
1  – Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh  – Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh  – Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh
2  – Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ  – Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên  – Quyết định tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông
3  – Biên bản họp của Hội đồng thành viên  – Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông
4  – Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (Nếu có)  – Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (Nếu có)
5  – Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới  – Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới
6  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục  – Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

4. NHỮNG LƯU Ý SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 • 4.1. ThờI hạn góp vốn:
 •  – Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi doanh nghiệp thay đổi điều lệ cần nộp ngay và đủ số tiền vốn tăng sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế họach và Đầu tư.
 • Lưu ý: Doanh nghiệp cần phân biệt rõ thời hạn góp tăng vốn điều lệ và thời hạn góp vốn khi mới thành lập doanh nghiệp (Theo quy định hiện hành là trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 • 4.2. Trường hợp tăng vốn điều lệ Công ty làm thay đổi mức nộp thuế môn bài. Doanh nghiệp cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh