Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào

Quy định về thời hạn kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào mới nhất. Kê khai sót hóa đơn đầu vào – đầu ra có bị phạt không? Cách xử lý thế nào? Kế toán Rồng Việt xin trích các văn bản hướng dẫn cụ thể:

thời hạn kê khai thuế GTGT

Thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào không còn giới hạn 6 tháng. Đó là quy định tại Thông tư 219/2013/TT- BTC. Công văn 4943/TCT-KK và Công văn 414/TCT-KK, cụ thể như sau:

Theo Khoản 8 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp DN phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung. Nhưng phải trước khi có quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

=> Căn cứ quy định trên thì Thời hạn kê khai hóa đơn GTGT đầu vào không còn bị giới hạn. (Nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế).

Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại 2 Công văn sau của Tổng cục thuế:

1. Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/1/2018 của Tổng cục thuế về thời hạn kê khai thuế GTGT:

“Căn cứ các quy định nêu trên. Trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty Rồng Việt phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

– Thời hạn hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty Rồng Việt. Xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Thời hạn hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót. Nhưng phải trước khi có quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

2. Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai. Thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

a. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu vào:

– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào. Thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót. Nhưng phải trước khi có quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 05/2020 Công ty kế toán Rồng Việt phát hiện hóa đơn đầu vào phát sinh tháng 12/2019 chưa kê khai.

-> Thì kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2020. (Nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 05/2020. Nhưng phải trước khi có quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Chú ý: Kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót vào Kỳ phát hiện hóa đơn đó -> Không được kê khai bổ sung, điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

b. Thời điểm kê khai hóa đơn đầu ra:

– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 04/2020 Công ty phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2019 chưa kê khai.

– > Thì kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2019 theo quy định.

Chú ý: Kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót vào kỳ phát sinh hóa đơn đó (Kê khai bổ sung, điều chỉnh lại kỳ đó) -> Không được kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đó.

Lưu ý: Những hóa đơn đầu vào kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì sẽ không được khấu trừ.

Ví Dụ: Năm 2014 bỏ sót 2 tờ hóa đơn đầu vào. Ngày 11/3/2015 thì có quyết định được hoàn thuế GTGT (từ tháng 02/2014 – 12/2014).

Như vậy: Nếu kê khai những hóa đơn đầu vào đó sau quý 1/2015 thì sẽ không được khấu trừ (Vì làm thủ tục hoàn thuế trước khi kê khai, cần phải kê khai trước khi làm thủ tục hoàn thuế thì sẽ được khấu trừ). (Theo Công văn 5004/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục thuế)

Chú ý:

– Theo Khoản 14 điều 14 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính:

 1. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ: Năm 2019 Công ty kế toán Rồng Việt kê khai theo phương pháp trực tiếp. Sang năm 2020 thì kê khai theo phương pháp khấu trừ. Nếu sang năm 2020 phát hiện có hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa kê khai. Thì được kê khai bổ sung sang năm 2020 nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 1. DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Thì được tính số thuế GTGT phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ. Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế.

Nếu các bạn không muốn mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Thì đến ngay với dịch vụ kế toán trọn gói của Rồng Việt.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh